Pribeh brandu
Tvořme spolu

Pravda s.r.o.

Byla jsem zvyklá mít vždy pravdu, než jsem zjistila, že jsou i jiné hodnoty na světě.

Lež má krátké nohy a daleko nedojde. Jenže ne vždy je to právě lež, kdo stojí v cestě pravdě. Sergej Nikolajevič Lazarev ve své sérii knih Diagnostika karmy dotkl zajímavého jevu. Mají podle něj vliv na vše v našem fyzickém i vnitřním, niterném světě. Mapoval téma hodnot a toho, jak si je nastavit správně.

Nejvyšší hodnotou, která vše přesahuje, je Láska. Ani ne tak ta partnerská, jako láska obecně. K něčemu vyššímu, co nás přesahuje, k Bohu, přírodě, všemu živému, i k sobě. Je jako tmel držící nás lidi pohromadě. Je proto nadřazená všem dalším hodnotám, o které ve svém životě usilujeme. Je zároveň tvůrčí silou Vesmíru, díky které je vše další možné. Všechny další hodnoty jsou jí podřízené.

Hodnot je celé množství. Jsou to však ty naše, lidské. Krása. Síla. Bohatství. Zdraví. Úspěch. Pravda. Víra. Svoboda. A tak podobně. Jsou pomíjivé. Nemají absolutní hodnotu. Různí se napříč celou společností i ve světě. V našem životě nás ale učí přiblížit se právě tomu, co nás přesahuje. Co je v nás božské.

Na poli hodnot panuje velká konkurence. Ne všechny máme všichni za stejně důležité. Protože se však k nim uchylujeme, můžeme se jich sami dotknout. Zhmotnit si je. Ovšem pouze tehdy, když jimi netrpí jiní lidé. Podle vesmírných zákonů Lazareva totiž platí, že všechny hodnoty, se kterými se ztotožníme a vyvýšíme je oproti absolutní hodnotě (a v důsledku také jiným lidem), těmi je otřeseno. Důsledně. A to tak, že o ně přijdeme. Po dobu, než to pochopíme. Přijmeme.

Zákony Vesmíru fungují důkladně a jejich cílem je přivézt nás blíž k sobě. Nikoli nás ničit, nebo nám záměrně škodit. Jako příklad nám může sloužit politické dění ve světě. Kde západní civilizace má pocit, že ví vše nejlépe. Možná víme, máme možná i pravdu, ale v jádru jsme stejní lidé, jako ti na druhém konci naší zeměkoule. Mít pravdu proto mnohdy nikam nevede. Kde chybí Láska a pozitivní energie, tam vládne strach a zkratkovité jednání na straně druhé.

Kdo cítí strach, chová se pudově. Ubližuje. Strach je totiž destruktivní energie. Nemá sice šanci porazit světlo, ale nelze ho donutit složit zbraně silou. Jedině Láska umožňuje lidem najít společnou řeč, neškodit si a žít vedle sebe v míru a pohodě. Hledáš-li proto pravdu, podívej se nejprve do svého srdce. Pravda totiž není vždy důležitá, protože je hodnotou myšlení. Lidmi nás však dělá naše srdce. A to, jak umíme vnímat a prožívat své emoce.