Pribeh brandu
Tvořme spolu

PF 2021, přátelé…

Je zajímavé, tedy spíše zarážející, co vše my, lidé, vymyslíme. Nejde přitom o technické gadgetky a jiné vymoženosti, jde o to, kam směřovat tok svých myšlenek. Ve své důvěře v druhé se příliš snadno upínáme na cizí rady, názory, pravdy a pojetí světa obecně. Jsme zde však všichni sami za sebe. Máme se zde otisknout nejen svými skutky, ale také tím, co si o tom, co prožíváme, myslíme. Vidění našich dnů je pestré, nestejné. A je to tak správně. Právě v tom spočívá naše výjimečná jedinečnost, v tom se od jiných civilizací lišíme. Že každou, i totožnou situaci, budou dva lidi vnímat a hodnotit naprosto rozdílně. Dát na rady druhých, co si myslet, nás proto brzdí a omezuje. Blokuje.

Pamatuji si nadšení malých dětí: Všechno chtějí dělat samy a po svém. Chtějí být samostatné, neodkázané na druhé a jejich pomoc. Ví dobře, že pomoc, ať už je jakákoli, je svazuje. Stejně tak nám bere svobodu vyjádřit se tak, jak chceme a potřebujeme. A tak poznáváme svět očima druhých, kterých slepě věříme. Důvěřujeme. A právě to je pro nás nebezpečné. Odnaučujeme se dát na vlastní úsudek, přestáváme chtít o věcech přemýšlet. Čekáme, že nám někdo jiný, povolanější, dostupné informace objektivně zpracuje a zprostředkuje. Že do nich nepromítne sám sebe, svůj žebříček hodnot, své ne/kvality a že jeho motivy budou čisté. Ve světě, kde jsou hybnou silou peníze, je těžké najít někoho, kdo by primárně myslel na druhé. Už naše pojetí společenského žebříčku, toho, kdo je nahoře a kdo dole, je značně vychýlené, nemocné. Zdravotnictví tak, jak ho máme nastavené, se nám už dávno vymklo kontrole. Je cizí doménou, zdraví nepatří běžným lidem. Celosvětová pandemie covid je toho prostým důkazem. I projevem. Stát toleruje cigarety, alkohol a jiné lidské slabosti a měří tak dvojím metrem. K imunitě lidí se staví odmítavě. Opět i zde je vidět léčba důsledků, ne příčin. Balancujeme na pokraji krize. Krize důvěry v sebe, v tu jedinou autoritu danou nám přirozeně. Od kolébky k hrobu jsme zde my, všichni, sami za sebe. Proto vraťme si svou svrchovanost a jednejme tak, jak cítíme. Jak to pokládáme za správné. Přestaňme se posuzovat, o zdraví jde nám všem společně. Nikdo nechce chodit naproti nemocem. Kdo má potřebu hodnotit druhé, nechť je jim spíše důvěrníkem a přítelem. Strach je přirozený, máme ho hluboko v paměti buněk. Nepomůže si ho zakázat, vysvětlit, odmyslet. Řada lidí se s ním setkává v jeho síle poprvé. Vidí ho kolem sebe, cítí ho v duši, je pro ně všudypřítomen. Proto, ač už si o vakcínách myslíte cokoli, projeďte to Mr. Googlem, YouTubem, doktory napříč celým odborným spektrem… Poraďte se s homeopaty, bylinkáři a pak zjistěte, co si o získaných informacích myslíte. Vy, samostatně.

Jedno je jisté: Žádná vakcína není klíč k celkové imunitě. Tu získáváme jinak a jde ji utužovat i s přibývajícím věkem. Přirozený pohyb, slunce/vitamín D, zdravé jídlo… A také pohodu. Ať už ji najdete v meditaci, v kuchyni, poslechu hudby nebo při jízdě autem… Dělejte cokoli, co vám dělá radost, a vše ostatní zvažte, zda chcete mít ve svém životě.

Hodně pohody a PF 2021! Ať je to rok naděje…