Pribeh brandu
Tvořme spolu

Noty lásky a proč jsou ženy vždy první

O lásce jsme si zvykli mezi sebou uvažovat v účetních jednotkách. Má dáti, dal… Dal méně než já… Tohle mi ten a ten dluží. V řeči toho, jak vztahy vnímáme, pojďme se podívat, kdo může co komu dát. Jako první. Neuvažujme přitom o nás na bázi našeho lidství, duše, která nemá pohlaví, ale o našich energiích. Mužské a ženské, které naše skutky a činy v naší 3D realitě nejvíc ovlivňují. Přemýšlejme o tom, co jednotlivé energie umí a co si nabízejí.  

Prvně, je velké neštěstí, že dnes právě ženy neví, co je které energii vlastní. Nemohou za to druzí, ani různá myšlenková hnutí, můžeme si za to samy. Umožnily jsme vznik patriarchálně nastavené společnosti, kde se naše energie s muži nepropojují. Nedoplňují. Ale naopak zcela míjejí. Neumíme se svými dary hospodařit, umocnit je, rozumně směnit. Nabídnout. Svoji energii (vnitřní vibrace) neumíme správně vnímat, cítit, a proto ani docenit. A co víc, neumíme je už ani žít.

Feministky znají pouze návody, které nefungují

Mezi muži a ženami jsou mnohé rozdíly. Jak navenek, tak uvnitř. Spočívají v našem vnitřním  nastavení. Každý ideál, který máme ve svém podvědomí, je otisk nejen našich přání, ale také možností. Našeho úplného naplnění. Chtít dojít rovnováhy silou možné není. Ženy a muži jsou si rovni, nejsou však stejní. V pojetí emancipace a feminismu z ženské energie vůbec nic není. Proto ženám podobné myšlenkové konstrukty více berou, než dávají. Dělají příkré rozepře a ti, kdo je hlásají, jsou sami naprosto zmatení. Ukazují na slabiny, místo na hodnoty, které pro sebe navzájem muži a ženy znamenají. 

Ženy, múzy i čarodějky

Ženy přicházejí na vše jako první. Mají dary, které se muži od nich ve vztazích učí. Jedním z nich je přitom dar nejdůležitější. Dar vědět. Bez pokusů, rovnic, tabulí… Díky intuici a tomu, že ženy dávají život, nemusí o věcech složitě přemýšlet. Prostě ví. A mohou své partnery inspirovat. Muž se pak díky ženě stává osvícený, plně vědoucí. Inspirovat nejde přitom slovy. Jednou zažít není vůbec totéž co slyšet, vidět, nebo napřemýšlet. Je to mnohem víc. Žena ze sebe dává nejvíc na poli energií. Při milování. Sex není ani tak o pozicích, jako o vibracích, naší opravdovosti, pocitech. Vnitřní smyslnosti. Při směně energií nejsme vyvážení. A můžeme si za to samy. Ano my, ženy. Neumíme se na sebe samotné napojit. Propojit se svou energií. A tuto pak naplno projevit. Umocnit.

Ideální vztahy? Ty s vůní svobody

Žena vytvářejí parametry vztahu. Co je možné i co možné není. Vytváří láskyplné a bezpečné prostředí, kde se muž může naplno projevit. Svou opravdovostí a přirozeností je žena pro muže múzou, kterou muž chce plně vstřebat i vedle sebe mít. Svobodně a s vnitřním pocitem, že je s ní správně, že právě vedle ní je sám sebou. 

Umět být více samy, se svými pocity, najít tak svou harmonii, to je lék na naše dnešní pokřivené ženství. A na láskyplné vztahy s muži. Ve kterých není prostor pro soupeření, vytyčování hranic, ale pohodu a radost. Radost spolu být. Každá žena je jiná a svou přirozenost si každá musí sama najít. 

…Protože určitý druh květin láká určitý druh hmyzu. O ničem jiném to ani mezi námi lidmi není…